سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 100 الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 100 الیچی