سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 105 الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 105 الیچی