سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 110 INSET الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 110 INSET الیچی