سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 130 INSET الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 130 INSET الیچی