سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 130 الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 130 الیچی