سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 350 INSET الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 350 INSET الیچی