سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 350 الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 350 الیچی