سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 440 الیچی

سینک ظرفشویی گرانیتی QUADRA 440 الیچی