فر توکار FA3 841H آریستون

فر توکار FA3 841H آریستون