فر توکار F17 861 SHTX آریستون

فر توکار F17 861 SHTX آریستون