فر توکار FA5 841 JH آریستون

فر توکار FA5 841 JH آریستون